Bioskopska stolica ST-B

Sedalo i naslon su od furnirane per plo?e, a podlaktice su od hrastovog masiva. Nose?a konstrukcija se izra?uje od ?eli?nih cevi.

Dimenzije

84x163x55

Materijal

Sedite i nasloni su od furnirane per plo?e a podlaktice su od hrastovog masiva.Nose?a konstrukcija se izra?uje od ?eli?nih cevi 22x22/1.5.

Površinska obrada

Nose?a ?eli?na konstrukcija se tretira postupkom plastifikacije sedita i nasloni se lakiraju poliuretanskim lakom u vie slojeva ili se tapaciraju sun?erom,skajem ili tokom odgovaraju?eg kvaliteta i stepena negorivosti.

Napomena:

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E.2.100.