kolska stolica ST-86

Sedalo i naslon se proizvode od bukovog vieslojnog furnira. Nose?a konstrukcija se proizvodi od ?eli?nih cevi.

Dimenzije

Stolica se izra?uje u ?etiri veli?ine po JUS-u D.E.4.201 tj. ISO 5970.

Materijal

Sedite i naslon se proizvode od bukovog vieslojnog furnira.Nose?a konstrukcija je od ?eli?nih cevi 18x18/1.5.

Okov

Garantuje institut za umarstvo i drvnu industriju u Beogradu.Proizvod ispunjava uslove za izradu i isporuku u okviru ispitivanja za krutost, otpornost povrina, kvalitet materijala i izrade prema JUS-u D.E4.201.

Površinska obrada

Sedite i naslon se lakiraju poliuretanskim lakovima u vie slojeva.Cevi nose?e konstrukcije se tretiraju postupkom plastifikacije u standardnom ralu.Postoji i varijanta tapacirane stolice.

Napomena:

Prilago?en konstrukciji: metal-plastika, blok zakovice, amortizeri P.V.C.